Bản dịch tiếng Việt:

HƯỚNG DẪN ĐIỀN BẢN CERTIFICATE OF ORIGIN

 

Những chỗ trống trong bản certificate of origin nên được điền theo cách thức dưới đây:

 

1.      Nhà xuất khẩu: Điền tên đầy đủ, cách gọi tên hoặc căn cứ xă hội; địa chỉ (ghi rơ tên thành phố và tên nước); số điện thoại và fax (nếu có) và mă số kiểm soát.

2.      Nhà sản xuất: Điền tên đầy đủ, cách gọi tên hoặc căn cứ xă hội; địa chỉ (ghi rơ tên thành phố và tên nước); số điện thoại và fax (nếu có) và mă số kiểm soát.

3.      Nhà nhập khẩu: Điền tên đầy đủ, cách gọi tên hoặc căn cứ xă hội; địa chỉ (ghi rơ tên thành phố và tên nước); số điện thoại và fax (nếu có) và mă số kiểm soát.

4.      Mă số thuế: Điền mă số thuế phù hợp với Thuế Hải Quan do nước Cộng Ḥa Bôliva Vê-nê-xu-ê-la yêu cầu.

5.      Miêu tả sản phẩm: Miêu tả một cách chi tiết sản phẩm được chứng nhận trong bản Certificate of Origin này. Những chi tiết mô tả phải đầy đủ để xác minh tính đồng nhất của sản phẩm.

6.      Số lượng: Điền số lượng sản phẩm được chứng nhận trong bản certificate này kèm theo các đơn vị và thành phẩm theo tỷ lệ đo phần mười.

7.      Giá trị FOB: Điền giá trị FOB của những sản phẩm được chứng nhận trong bản certificate này.

8.      Số và ngày cấp hóa đơn buôn bán: Điền số và ngày trong hóa đơn của nhà xuất khẩu.

9.      Tiêu chuẩn về nguồn gốc: Điền một chữ cái tương ứng với quy định áp dụng của từng mặt hàng được bản Certificate chứng nhận như sau:

(A)  Được coi là nước xuất xứ của sản phẩm khi nước này đă cung cấp, đồng thời làm ra những sản phẩm đó.

(B)  Được coi là nước xuất xứ của sản phẩm khi nước này đă chế biến ra những sản phẩm đó sau khi đă qua một giai đoạn chuyển hóa công nghệ và thành phần để tạo nên những đặc điểm và tính chất riêng biệt, làm thay đổi thể loại của mặt hàng khác hẳn với nguyên liệu thô sơ ban đầu.

10. Nước xuất xứ: Điền tên nước đạt được những tiêu chuẩn về nguồn gốc trong ô 9.

11. Xác nhận của nhà sản xuất: ô này phải được nhà sản xuất (để ở ô 2) điền và kư.

12. Xác nhận của nhà nhập khẩu: người nhập khẩu những sản phẩm và mặt hàng được chứng nhận của bản Certificate of Origin phải điền và kư vào ô này. Sau đó bản certificate này sẽ phải nộp kèm với tờ khai Hải Quan.

13. Cơ quan thẩm quyền nhà nước hoặc đơn vị được chính phủ nước ngoài giao phó trong việc cung cấp bản certificate of origin. Ô này phải được những cơ quan và đơn vị nêu trên tại nước xuất xứ (được nêu trong ô 10) điền và kư.

 

Bản mẫu của Certificate of Origin này được tự do sao chép với điều kiện phải giữ được những nội dung trên.

Certificate of Origin này phải được khai bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc được công chứng ra tiếng Tây Ban Nha.

Certificate of Origin này được xét cấp bởi Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và phải được pḥng đại diện lănh sự của Cộng ḥa Bôliva Vê-nê-xu-ê-la hợp pháp hóa.

Certificate of Origin này chỉ được chứng nhận duy nhất một lần xuất khẩu và có giá trị trong 180 ngày kể từ ngày phát hành.

 

Nguồn:            Đại sứ quán Cộng ḥa Bôliva Vê-nê-xu-ê-la tại Việt Nam

            24 A Tô Ngọc Vân, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

            Tel: 04.7192401/7192421; Fax: 04.7192402; Email: embavenezhanoi@yahoo.com

 

Bản gốc tiếng Tây Ban Nha:

 

Tham khảo mẫu form và hướng dẫn khai bằng tiếng Tây Ban Nha tại:

            http://www.tsj.gov.ve/gaceta/octubre/301002/301002-37559-11.html