CÁC QUY ĐỊNH VỀ C/O FORM T & XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY:

TT

Tên văn bản

Ban hành ngày

Hiệu lực từ ngày

1

Quyết định số 1935/QĐ-BCT về việc thành lập tổ kiểm tra cơ động hàng dệt may xuất khẩu do Bộ Công thương ban hành

30/11/2007

30/11/2007

2

Quyết định số 1195/2007/QĐ-BTM về việc tạm dừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng dệt may do Bộ Thương mại ban hành.

27/7/2007

27/7/2007

3

Quyết định số 17/2007/QĐ-BTM về việc tạm dừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng dệt may do Bộ Thương mại ban hành

27/7/2007

29/8/2007

4

Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTM-BCN về việc hướng dẫn giám sát xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ do Bộ Công nghiệp - Bộ Thương mại ban hành

28/2/2007

21/3/2007

5

Thông báo số 0247/BTM-DM về việc hướng dẫn hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường hoa kỳ do Bộ Thương mại ban hành

26/6/2006

26/6/2006

6

Thông báo số 200/TM-DM về hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ, EU và Thổ Nhĩ Kỳ do Bộ Thương mại ban hành, để điều chỉnh một số quy định tại thông báo số 0289/TM-DM ngày 03/3/2005 hướng dẫn hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ, EU và Thổ Nhĩ Kỳ

17/5/2006

17/5/2006

7

Quyết định số 16/2006/QĐ-BTC về việc thuế suất thuế nhập khẩu hàng dệt, may có xuất xứ từ EU, Hoa Kỳ và Australia do Bộ Tài chính ban hành

24/3/2006

24/4/2006

8

Thông báo số 0003/TM-DM về việc điều chỉnh hướng dẫn hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ, EU và Thổ Nhĩ Kỳ do Bộ Thương mại ban hành

26/1/2006

26/1/2006

9

Quyết định số 1059/2005/QĐ-BTM về việc hướng dẫn đăng kư mă số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ do Bộ Thương mại ban hành

25/11/2005

25/11/2005

10

Quyết định số 1829/2005/QĐ-CT về việc phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất và giao cho Công ty Việt Hải thuê để xây dựng Nhà máy chế biến nông sản và Trung tâm kinh doanh hàng dệt may tại Cụm công nghiệp liền kề KCN Quế Vơ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

8/9/2005

18/9/2005

11

Thông báo 0415/TM-DM về việc hướng dẫn xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU do Bộ Thương mại ban hành

1/4/2005

1/4/2005

12

Thông báo số 0289/TM-DM về hướng dẫn hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ, EU và Thổ Nhĩ Kỳ do Bộ Thương mại ban hành

3/3/2005

3/3/2005

13

Thông báo 0141/TM-DM về việc băi bỏ lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Canada do Bộ Thương mại ban hành

18/1/2005

18/1/2005

14

Thông báo số 0099/TM-DM về việc hướng dẫn thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

13/1/2005

13/1/2005

15

Thông báo 0061/TM-DM về việc xuất khẩu hàng dệt may số lượng nhỏ sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

10/1/2005

10/1/2005

16

Thông báo 0001/TM-DM về việc hướng dẫn chi tiết phân giao hạn ngạch ưu tiên cho thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ sử dụng vải sản xuất trong nước theo Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM-BCN ngày 28/7/2004 về việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

31/12/2004

31/12/2004

17

Thông báo 6627/TM-XNK về việc hướng dẫn nộp lệ phí hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

30/12/2004

30/12/2004

18

Thông báo số 6494/TM-XNK về việc hướng dẫn xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU do Bộ Thương mại ban hành

24/12/2004

24/12/2004

19

Thông báo 6374/TM-XNK về hướng dẫn việc xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

14/12/2004

14/12/2004

20

Thông tư 03/2003/TT-BTM về việc hướng dẫn việc cấp VISA hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ theo Hiệp định dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ do Bộ Thương mại ban hành

5/6/2003

1/7/2003

21

Quyết định 0665/2003/QĐ-BTM về việc cấp VISA hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ do Bộ Thương mại ban hành

4/6/2003

1/7/2003

22

Thông báo số 132/TB-VPCP về ư kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm trong cuộc họp bàn về công tác xuất khẩu của hai ngành hàng dệt may và da giầy do Văn pḥng Chính phủ ban hành

3/10/2001

3/10/2001

23

Thông tư số 111/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lư, sử dụng tiền thu lệ phí hạn ngạch về xuất khẩu hàng dệt, may vào thị trường có hạn ngạch EU và Canada; Lệ phí cấp giấy phép đặt văn pḥng đại diện thường trú của các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

21/11/2000

1/1/2001