TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 95.. Chương 95 - Đồ chơi, dụng cụ dùng cho các tṛ chơi và thể thao; các bộ phận và phụ tùng của chúng  
08 9507.. Cần câu, lưỡi câu và các loại dây câu khác; vợt lưới bắt cá, vợt lưới bắt bướm và các loại lưới tương tự; chim giả làm mồi (trừ các loại thuộc nhóm 92.08 hoặc 97.05) và các dụng cụ cần thiết dùng cho săn hoặc bắn tương tự Chuyển đổi từ bất kỳ nhóm nào khác và phải trải qua lắp ráp công nghiệp