TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 95.. Chương 95 - Đồ chơi, dụng cụ dùng cho các tṛ chơi và thể thao; các bộ phận và phụ tùng của chúng  
08 9506.. Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh và các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc tṛ chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pool) Chuyển đổi từ bất kỳ nhóm nào khác và phải trải qua lắp ráp công nghiệp