TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 95.. Chương 95 - Đồ chơi, dụng cụ dùng cho các tṛ chơi và thể thao; các bộ phận và phụ tùng của chúng  
08 9505.. Dụng cụ dùng trong lễ hội, hội hoá trang hoặc trong các tṛ chơi giải trí khác, kể cả các mặt hàng dùng cho tṛ chơi ảo thuật hoặc tṛ vui cười Chuyển đổi từ bất kỳ nhóm nào khác và phải trải qua lắp ráp công nghiệp