TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 95.. Chương 95 - Đồ chơi, dụng cụ dùng cho các tṛ chơi và thể thao; các bộ phận và phụ tùng của chúng  
08 9504.. Dụng cụ dùng cho giải trí, cho các tṛ chơi trên bàn hoặc trong pḥng khách, kể cả bàn sử dụng trong tṛ chơi bắn đạn (pin-table), bi-a, bàn chuyên dụng dùng cho tṛ chơi ở ṣng bạc (casino) và các thiết bị dùng cho đường chạy bowling tự động Chuyển đổi từ bất kỳ nhóm nào khác và phải trải qua lắp ráp công nghiệp