TT M số HS M tả hng ho Tiu ch chuyển đổi cơ bản
08 95.. Chương 95 - Đồ chơi, dụng cụ dng cho cc tr chơi v thể thao; cc bộ phận v phụ tng của chng  
08 9502.. Bp b hnh người Chuyển đổi từ bất kỳ nhm no khc v phải trải qua lắp rp cng nghiệp