TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
10 84.. Chương 84 - Ḷ phản ứng hạt nhân, nồi hơi,máy và trang thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúng Đáp ứng tiêu chí tỷ lệ % của giá trị; hoặc được lắp ráp từ các linh kiện, bán thành phẩm theo một dây chuyền công nghiệp.