TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
10 62.. Chương 62 - Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim hoặc móc  
08 6212.. Xu chiêng, gen, áo nịt ngực, dây đeo quần, dây móc bít tất, nịt tất, các sản phẩm tương tự và các chi tiết của chúng, được làm hoặc không được làm từ dệt kim hoặc móc Ren móc đă qua tết kết; các loại khác đă qua cắt may, khâu hoặc dệt kim