TT M số HS M tả hng ho Tiu ch chuyển đổi cơ bản
10 62.. Chương 62 - Quần o v hng may mặc phụ trợ, khng dệt kim hoặc mc  
08 6208.. o may v cc loại o lt khc, vy lt, quần xi lp, quần đi b, o ngủ, bộ py-gia-ma, o mỏng mặc trong nh, o chong tắm, o khoc ngoi mặc trong nh v cc loại tương tự dng cho phụ nữ hoặc trẻ em gi Cắt may, khu thnh sản phẩm