TT M số HS M tả hng ho Tiu ch chuyển đổi cơ bản
10 61.. Chương 61 - Quần o v hng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc mc  
10 6104.. Bộ com-l, bộ quần o đồng bộ, o jacket, o khoc thể thao, o vy di, vy, quần vy, quần di, quần yếm c dy đeo, quần ống chẽn v quần soc (trừ quần o bơi), dng cho phụ nữ hoặc trẻ em gi, dệt kim hoặc mc May hoặc kết nối c sử dụng vật liệu kết nối để tạo thnh sản phẩm từ cc phụ kiện, bn thnh phẩm; hoặc chuyển từ bất kỳ nhm no khc