TT M số HS M tả hng ho Tiu ch chuyển đổi cơ bản
08 48.. Chương 48 - Giấy v cctng; cc sản phẩm lm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cctng  
08 4823.. Giấy, cctng, tấm lt xenlulo v sc xơ sợi xenlulo khc, đ cắt theo kch cỡ hoặc hnh dạng; cc vật phẩm khc bằng bột giấy, giấy hoặc cctng, tấm lt xenlulo hoặc sc xơ sợi xenlulo Chuyển từ bất kỳ nhm no khc v đ được cắt, đng hoặc in ấn