TT M số HS M tả hng ho Tiu ch chuyển đổi cơ bản
08 42.. Chương 42 - Cc sản phẩm bằng da thuộc; bộ đồ yn cương; cc mặt hng du lịch, ti xch v cc loại đồ chứa tương tự, cc sản phẩm lm từ ruột động vật (trừ tơ từ ruột con tằm)  
08 4202.. Hm, va ly, xắc đựng đồ nữ trang, cặp ti liệu, cặp sch, ti sch, ti cặp học sinh, bao knh, bao ống nhm, hộp camera, hộp nhạc cụ, bao sng, bao sng ngắn mắc vo yn ngựa v cc loại đồ chứa tương tự; ti du lịch, ti đựng đồ ăn hoặc đồ uống c phủ lớp cch, ti đựng đồ vệ sinh c nhn, ba l, ti xch tay, ti đi chợ, xắc cốt, v, ti đựng bản đồ, hộp đựng thuốc l điếu, hộp đựng thuốc l sợi, ti để dụng cụ, ti thể thao, ti đựng chai rượu, hộp đựng đồ trang sức, hộp đựng phấn, hộp đựng dao ko v cc loại ti hộp tương tự bằng da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp, bằng tấm plastic, bằng vật liệu dệt, bằng sợi lưu ha hoặc bằng ba, hoặc được phủ ton bộ hay chủ yếu bằng cc vật liệu trn hoặc bằng giấy Chuyển từ bất kỳ nhm no khc v phải được cắt, ghp nối, thnh hnh