TT Mă số HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí chuyển đổi cơ bản
08 09.. Chương 9 - Cà phê, chè, chè Paraguay và các loại gia vị  
08 0901.. Cà phê, rang hoặc chưa rang, đă hoặc chưa khử chất ca-phê-in; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó Đă rang và phải đáp ứng tiêu chí tỉ lệ phần trăm của giá trị