BẢNG TỔNG HỢP QUY ĐỊNH XUẤT XỨ, FORM C/O VÀ CƠ QUAN CẤP PHÁT
TT THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU FORM C/O ƯU ĐĂI FORM C/O KHÔNG ƯU ĐĂI
A D E S AK GSTP B ICO Mexico Venezuela Peru Textile
1 CÁC NƯỚC CHO HƯỞNG ƯU ĐĂI GSP:                        
  CÁC NƯỚC EU (27 nước) v/c           v v       v
  NORWAY, SWITZERLAND, TURKEY v           v v        
  JAPAN v           v v        
  CANADA v           v v        
  NEW ZEALAND v           v v        
  BELARUS, RUSSIA v           v v        
2 CÁC NƯỚC ASEAN:                        
  BRUNEI, CAMBODIA v c c   c   v v        
  INDONESIA, MALAYSIA, MYANMAR, PHILIPPINES, THAILAND v c c   c v v v        
  SINGAPORE   c c   c v v v        
  LAO v c c c c   v v        
3 CHINA     c       v v        
4 KOREA, REPUBLIC OF         c v v v        
5 MEXICO           v v v v      
6 VENEZUELA           v v v   v    
7 PERU           v v v     v  
8 CÁC NƯỚC CHO HƯỞNG ƯU ĐĂI GSTP           v v v        
9 CÁC NƯỚC KHÁC             v v        
* v: các Tổ cấp C/O của VCCI cấp; c: các Pḥng Quản lư XNK của Bộ Công thương và các Ban quản lư KCX-KCN được Bộ Công thương ủy quyền cấp.
* v/c: form A hàng giáy dép XK sang EU do các Pḥng Quản lư XNK của Bộ Công thương và các Ban quản lư KCX-KCN được Bộ Công thương ủy quyền cấp;
    form A các mặt hàng khác do các Tổ cấp C/O của VCCI cấp.
* Pḥng Quản lư XNK Khu vực TP.HCM Bộ Công thương: Địa chỉ: 35-37 Bến Chương Dương, Q.1, TP.HCM. Tel: 08.8294569
* Theo danh sách của UNCTAD: Việt Nam không có trong danh sách các nước được hưởng ưu đăi GSP của Australia, Estonia, và United States.
* Chỉ xét cấp C/O form A hàng xuất sang các nước ASEAN (trừ Singapore) khi nước nhập khẩu cần áp dụng quy tắc cộng gộp ASEAN của EU, Switzerland, Norway, và Turkey.