Bản dịch tiếng Việt:

 

LĂNH SỰ QUÁN PÊRU

30 Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, Hà Nội- Việt Nam

Điện thoai: ( 844) 972-9868   Fax : (844) 972-9992

Email : minhmc@hotmail.com

 

 

KÍNH GỬI CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN

 

Dưới đây là quy tŕnh bắt buộc để có được hợp pháp Giấy chứng nhận xuất xứ:

 

1.      Người sản xuất phải có được Giấy chứng nhận xuất xứ được xác nhận bởi Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

2.      Giấy chứng nhận xuất xứ sau đó phải được Cục Lănh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp pháp hoá.

3.      Người sản xuất sau đó gửi C/O hợp pháp đến Đại sứ quán nước cộng hoà Pêru tại Bangkok, Thái Lan để hợp pháp hoá.

4.      Chi phí cho việc hợp pháp hoá được trả cho Bộ phận Lănh sự của Đai sứ quán nước Cộng ḥa Pêru tại Bangkok, Thái Lan là 1,800 Baht. Việc chi trả có thể bằng tiền đô la Mỹ, tương đương 1,800 Baht.

5.      Người sản xuất có thể gửi phí hợp pháp hoá tới Bộ phận Lănh sự của Đại sứ quán nước Cộng hoà Pêru tại Bangkok, Thái Lan theo dịch vụ chuyển tiền  Western Union hoặc Moneygram. Người sản xuất phải đảm bảo rằng số tiền mà Bộ phận Lănh sự nhận được là 1,800 Baht hoặc tiền phí hợp pháp hóa cho mỗi bộ C/O được tính bằng đô la Mỹ tương đương với 1,800 Baht. Nếu số tiền nhận được ít hơn số tiền ở trên, C/O sẽ không được hợp pháp hoá.

6.      Người sản xuất cũng có thể gửi phí hợp pháp hóa tới tài khoản của ngân hàng sau :

 

Nơi được hưởng: Bộ phận Visa - Đại sứ quán Pêru, Thái Lan

Tài khoản tiết kiệm số: 0432201416, tại Ngân hàng UOB, Chi nhánh Sukhumvit 25

MĂ SWIFT: BKASTHBK

 

Sau  khi nhận được C/O và phí cho việc hợp pháp hóa đầy đủ, Bộ phận Lănh sự của Đại sứ quán nước Cộng hoà Pêru tại Bangkok, Thái Lan sẽ hợp pháp hóa các chứng từ và gửi trả lại cho người sản xuất. Tuy nhiên, người sản xuất phải chịu chi phí cho dịch vụ gửi trả. Người sản xuất nên sử dụng các đại lư chuyển thư mà có thể thu phí gửi trả lại này tại Việt Nam.

 

Địa chỉ của Đại sứ quán Pêru tại Bangkok như sau :

Đại sứ quán của Pêru

Glas Haus Bldg. Off. 1602, No.1 Sukhumvit 25

Road Wattana, Bangkok 10110

Điện thoại: 66-2-2606243

Fax:             66-2-2606244

Người được uỷ quyền: Ông Luis Felipe Llosa Schiantarelli

 

                                                                                                          Le Van Minh

                                                                                                        Lănh sự danh dự

 

 

Bản gốc tiếng Anh: