CONSULATE OF PERU

30 LE NGOC HAN, HAI BA TRUNG, HA NOI – VIETNAM

Tel: (844) 972-9868             Fax : (844) 972-9992

Email : minhsmc@hotmail.com

 

                                                                                   Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2008

 

 

Kính gửi :

Bà Trần Thu Hương

Phó ban Pháp chế

Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

             

Lănh sự quán Pê-ru tại Hà Nội trân trọng kính chào Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và hân hạnh tŕnh bày các vấn đề sau :

 

Theo đề nghị của Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 0174/PTM-PC ngày 23 tháng 01 năm 2008, Lănh sự quán Pê-ru tại Hà Nội trân trọng chuyển đến Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bản dịch tiếng Việt Quyết định số 198-2003-MINCETUR/DM ngày 26/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Vận tải và Thông tin và trích Quyết định số 074-2007-MINCETUR/DM.

 

Các bản dịch này do các cán bộ Vụ Châu Mỹ Bộ Ngoại giao giúp thực hiện.

 

Lănh sự quán Pê-ru tại Hà Nội trân trọng đề nghị Ban Pháp chế sớm có hướng dẫn cho các Pḥng Thương mại và Công nghiệp biết và thực hiện yêu cầu mới này.

 

Nhân dịp này Lănh sự quán Pê-ru tại Hà Nội xin chuyển đến Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lời chào trân trọng.

 

                                                                                                            Lănh sự quán Pê-ru

    

                                                                                                             Đă kư & đóng dấu

 

                                                                                                                  Lê Văn Minh

                                                                                                               Lănh sự danh dự