CÁC QUY ĐỊNH VỀ C/O FORM A:

 

I- Quy định của Việt Nam

TT

Tên văn bản

Ban hành ngày

Hiệu lực từ ngày

1

Nghị định số 19/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa do Chính phủ ban hành

20/2/2006

16/3/2006

2

Thông tư số 07/2006/TT-BTM về việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Bộ Thương mại ban hành, để hướng dẫn thủ tục cấp và quản lư việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

17/4/2006

14/5/2006

3

Quyết định số 1375/1999/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A cho mặt hàng giầy dép xuất khẩu sang thị trường do Bộ Thương mại ban hành

23/11/1999

1/1/2000

4

Quyết định số 183/2000/QĐ-BTC về việc hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và chứng nhận xuất xứ mẫu A sản phẩm giáy dép do Bộ tài chính ban hành

14/11/2000

29/11/2000

 

II- Quy định của các nước (nguồn UNCTAD & các nước):

1- Tài liệu từ UNCTAD

2- GSP handbooks:

  - Australia

  - Canada

  - European Union (http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/info_docs/customs/index_en.htm: Annex 1, Annex 2, Annex 3, Annex 4)

 

  - Japan

  - New Zealand

  - Norway

  - Switzerland

  - Turkey (GSP - Handbook on the Scheme of Turkey 1/12/2007; GSP - SCHEME OF TURKEY 28/1/2003)

  - United States of America

 

* Tham khảo bản tiếng Anhbản dịch tiếng Việt GSP EU

* Tham khảo tra cứu nhanh Quy định xuất xứ GSP của Japan cho sản phẩm không thuần túy

* Tham khảo: Nhóm Quy định xuất xứ GSP của Japan cho sản phẩm dệt may