PHÂN TÍCH VÀ TRẢ LỜI VIỆC CUNG CẤP C/O CHO KHÁCH HÀNG

 

TÌNH HUỐNG : khách hàng yêu cầu đơn vị xuất khẩu cung cấp C/O.

 

KIỂM TRA để trả lời : chấp thuận hay từ chối cung cấp C/O ?

Bước 1- Xem xét về hàng hóa : kiểm tra hàng hóa xuất khẩu thuộc loại nào để xác định bước đầu hàng hóa có thể cấp được C/O hay không cấp được C/O. Nếu có thể cấp được C/O, chuyển sang bước 2 :

Bước 2- Xem xét về thị trường : kiểm tra hàng hóa xuất khẩu sang thị trường cụ thể nào để xác định có thể cấp được C/O loại nào? Yêu cầu về form C/O của khách hàng có phù hợp không? Nếu có thể cấp được C/O với form như yêu cầu, chuyển sang bước 3 :

Bước 3- Xem xét về vận tải : kiểm tra hàng hóa có được vận chuyển :

-          Thẳng từ Việt Nam tới nước nhập, hoặc

-          Chuyển tải qua nước thứ ba vì lý do địa lý, hay lý do khách quan khác, và hàng hóa chỉ chuyển từ phương tiện vận chuyển này sang phương tiện vận chuyển khác, không bị tháo dỡ, không bị thay đổi tại nước chuyển tải.

hay không?

. Nếu không đúng (tức là hàng đã nhập khẩu vào nước thứ ba; đã bị tháo dỡ, chia, tách lô; hoặc đã bị thay đổi,.) thì không cấp được C/O, trừ khi nước nhập khẩu có yêu cầu, quy định ngoại lệ khác.

. Nếu đúng, chuyển sang bước 4 :

Bước 4- Xem xét cụ thể việc sử dụng nguyên liệu, việc sản xuất, gia công, chế biến hàng tại Việt Nam có đáp ứng quy định về xuất xứ của nước nhập khẩu không? Nếu đáp ứng, chuyển sang bước 5 :

Bước 5- Xác định cơ quan có thẩm quyền cấp C/O cho lô hàng, xem thủ tục cấp C/O của cơ quan này để tiến hành bước tiếp theo :

Bước 6- Xem xét về chứng từ, và lập hồ sơ C/O :

-          Xem hướng dẫn lập hồ sơ C/O để chuẩn bị các chứng từ, biểu mẫu, lập hồ sơ C/O

-          Xem hướng dẫn kê khai form C/O để khai form C/O

-          Xem hướng dẫn lập bảng kê khai nguyên liệu sử dụng để lập bảng kê khai nguyên liệu sử dụng, thuyết minh hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam đáp ứng quy định xuất xứ của nước nhập khẩu.

-          Kiểm tra lại hồ sơ C/O xem đã hoàn chỉnh; chính xác; các chứng từ đã logic, thống nhất với nhau và đúng với thực tế sử dụng nguyên liệu, sản xuất và xuất khẩu hàng chưa? Có cần lập công văn, biểu mẫu giải trình thêm, làm rõ sự việc không? (Lưu ý : các trường hợp số liệu khai báo hải quan trên định mức, tờ khai khác với thực nhập nguyên liệu, xuất sản phẩm; nợ chứng từ (TK xuất, AWB,..); C/O tách, gộp hàng; hàng tái xuất từ hàng tạm nhập về sửa chữa có xuất xứ Việt Nam; hàng xuất thiếu, thừa; lô hàng chỉ xin C/O 1 phần, cấp lại C/O, cấp thay thế C/O, .).

 

Nếu hồ sơ hoàn chỉnh, tiến hành liên hệ cấp C/O tại cơ quan có thẩm quyền. Lưu ý luôn xem các thông báo hiện hành tại nơi cấp; áp dụng các quy định xuất xứ và C/O hiện hành của nước nhập và Việt Nam; và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của người xuất khẩu theo quy định.