HƯỚNG DẪN KÊ KHAI CÁC LOẠI FORM C/O

 

C/O phải sử dụng đúng form; phải kê khai hoàn chỉnh đúng quy định, đúng ô, sạch, rõ, không tẩy xóa. Các loại form C/O được kê khai như sau (nhấn chuột trái vào nội dung cần xem) :

 

1.     C/O form A

2.     C/O form B

3.     C/O form ICO

4.     C/O form Mexico

5.     C/O form Venezuela

6.     C/O form Peru

7.     C/O form Textile

8.     C/O form GSTP

9.     Hướng dẫn kê khai các loại Phụ lục kèm theo C/O

           9.1. Annex to Certificate of Origin

           9.2. Certificate of Cumulative Working/Processing (kèm theo C/O form A hàng XK sang Japan)

           9.3. Certificate of Materials Imported from Japan (kèm theo C/O form A hàng XK sang Japan)

      *   Phụ lục: Hướng dẫn khai Giấy chứng nhận Certificate