Bước 1- Bạn XK hàng vào THỊ TRƯỜNG nào ? Cần làm FORM ǵ ? (nhấn chuột trái vào loại form trên hàng thị trường chọn)
TT THỊ TRƯỜNG KHU C/O ƯU ĐĂI C/O KHÔNG ƯU ĐĂI GIẤY
  XUẤT KHẨU VỰC A GSTP B ICO Mexico Venezuela Peru Textile CHỨNG NHẬN
1 AFGHANISTAN       B ICO         C/N
2 ÅLAND ISLANDS       B ICO         C/N
3 ALBANIA       B ICO         C/N
4 ALGERIA     GSTP B ICO         C/N
5 AMERICAN SAMOA       B ICO         C/N
6 ANDORRA       B ICO         C/N
7 ANGOLA       B ICO         C/N
8 ANGUILLA       B ICO         C/N
9 ANTARCTICA       B ICO         C/N
10 ANTIGUA AND BARBUDA       B ICO         C/N
11 ARGENTINA     GSTP B ICO         C/N
12 ARMENIA       B ICO         C/N
13 ARUBA       B ICO         C/N
14 AUSTRALIA   A   B ICO         C/N
15 AUSTRIA EU A   B ICO       T C/N
16 AZERBAIJAN       B ICO         C/N
17 BAHAMAS       B ICO         C/N
18 BAHRAIN       B ICO         C/N
19 BANGLADESH     GSTP B ICO         C/N
20 BARBADOS       B ICO         C/N
21 BELARUS   A   B ICO         C/N
22 BELGIUM EU A   B ICO       T C/N
23 BELIZE       B ICO         C/N
24 BENIN     GSTP B ICO         C/N
25 BERMUDA       B ICO         C/N
26 BHUTAN       B ICO         C/N
27 BOLIVIA     GSTP B ICO         C/N
28 BOSNIA AND HERZEGOVINA       B ICO         C/N
29 BOTSWANA       B ICO         C/N
30 BOUVET ISLAND       B ICO         C/N
31 BRAZIL     GSTP B ICO         C/N
32 BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY       B ICO         C/N
33 BRUNEI DARUSSALAM ASEAN A   B ICO         C/N
34 BULGARIA EU A   B ICO       T C/N
35 BURKINA FASO       B ICO         C/N
36 BURUNDI       B ICO         C/N
37 CAMBODIA ASEAN A   B ICO         C/N
38 CAMEROON     GSTP B ICO         C/N
39 CANADA   A   B ICO         C/N
40 CAPE VERDE       B ICO         C/N
41 CAYMAN ISLANDS       B ICO         C/N
42 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC       B ICO         C/N
43 CHAD       B ICO         C/N
44 CHILE     GSTP B ICO         C/N
45 CHINA       B ICO         C/N
46 CHRISTMAS ISLAND       B ICO         C/N
47 COCOS (KEELING) ISLANDS       B ICO         C/N
48 COLOMBIA     GSTP B ICO         C/N
49 COMOROS       B ICO         C/N
50 CONGO       B ICO         C/N
51 CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE       B ICO         C/N
52 COOK ISLANDS       B ICO         C/N
53 COSTA RICA       B ICO         C/N
54 CÔTE D'IVOIRE       B ICO         C/N
55 CROATIA       B ICO         C/N
56 CUBA     GSTP B ICO         C/N
57 CYPRUS EU A   B ICO       T C/N
58 CZECH REPUBLIC EU A   B ICO       T C/N
59 DENMARK EU A   B ICO       T C/N
60 DJIBOUTI       B ICO         C/N
61 DOMINICA       B ICO         C/N
62 DOMINICAN REPUBLIC       B ICO         C/N
63 ECUADOR     GSTP B ICO         C/N
64 EGYPT     GSTP B ICO         C/N
65 EL SALVADOR       B ICO         C/N
66 EQUATORIAL GUINEA       B ICO         C/N
67 ERITREA       B ICO         C/N
68 ESTONIA EU A   B ICO       T C/N
69 ETHIOPIA       B ICO         C/N
70 FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)       B ICO         C/N
71 FAROE ISLANDS       B ICO         C/N
72 FIJI       B ICO         C/N
73 FINLAND EU A   B ICO       T C/N
74 FRANCE EU A   B ICO       T C/N
75 FRENCH GUIANA       B ICO         C/N
76 FRENCH POLYNESIA       B ICO         C/N
77 FRENCH SOUTHERN TERRITORIES       B ICO         C/N
78 GABON       B ICO         C/N
79 GAMBIA       B ICO         C/N
80 GEORGIA       B ICO         C/N
81 GERMANY EU A   B ICO       T C/N
82 GHANA     GSTP B ICO         C/N
83 GIBRALTAR       B ICO         C/N
84 GREECE EU A   B ICO       T C/N
85 GREENLAND       B ICO         C/N
86 GRENADA       B ICO         C/N
87 GUADELOUPE       B ICO         C/N
88 GUAM       B ICO         C/N
89 GUATEMALA       B ICO         C/N
90 GUERNSEY       B ICO         C/N
91 GUINEA     GSTP B ICO         C/N
92 GUINEA-BISSAU       B ICO         C/N
93 GUYANA     GSTP B ICO         C/N
94 HAITI       B ICO         C/N
95 HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS       B ICO         C/N
96 HOLY SEE       B ICO         C/N
97 HONDURAS       B ICO         C/N
98 HONG KONG       B ICO         C/N
99 HUNGARY EU A   B ICO       T C/N
100 ICELAND       B ICO         C/N
101 INDIA     GSTP B ICO         C/N
102 INDONESIA ASEAN A GSTP B ICO         C/N
103 IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF     GSTP B ICO         C/N
104 IRAQ     GSTP B ICO         C/N
105 IRELAND EU A   B ICO       T C/N
106 ISLE OF MAN       B ICO         C/N
107 ISRAEL       B ICO         C/N
108 ITALY EU A   B ICO       T C/N
109 JAMAICA       B ICO         C/N
110 JAPAN   A   B ICO         C/N
111 JERSEY       B ICO         C/N
112 JORDAN       B ICO         C/N
113 KAZAKHSTAN       B ICO         C/N
114 KENYA       B ICO         C/N
115 KIRIBATI       B ICO         C/N
116 KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF     GSTP B ICO         C/N
117 KOREA, REPUBLIC OF     GSTP B ICO         C/N
118 KUWAIT       B ICO         C/N
119 KYRGYZSTAN       B ICO         C/N
120 LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC ASEAN A   B ICO         C/N
121 LATVIA EU A   B ICO       T C/N
122 LEBANON       B ICO         C/N
123 LESOTHO       B ICO         C/N
124 LIBERIA       B ICO         C/N
125 LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA     GSTP B ICO         C/N
126 LIECHTENSTEIN       B ICO         C/N
127 LITHUANIA EU A   B ICO       T C/N
128 LUXEMBOURG EU A   B ICO       T C/N
129 MACAO       B ICO         C/N
130 MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF       B ICO         C/N
131 MADAGASCAR       B ICO         C/N
132 MALAWI       B ICO         C/N
133 MALAYSIA ASEAN A GSTP B ICO         C/N
134 MALDIVES       B ICO         C/N
135 MALI       B ICO         C/N
136 MALTA EU A   B ICO       T C/N
137 MARSHALL ISLANDS       B ICO         C/N
138 MARTINIQUE       B ICO         C/N
139 MAURITANIA       B ICO         C/N
140 MAURITIUS       B ICO         C/N
141 MAYOTTE       B ICO         C/N
142 MEXICO     GSTP B ICO Mexico       C/N
143 MICRONESIA, FEDERATED STATES OF       B ICO         C/N
144 MOLDOVA, REPUBLIC OF       B ICO         C/N
145 MONACO       B ICO         C/N
146 MONGOLIA       B ICO         C/N
147 MONTENEGRO       B ICO         C/N
148 MONTSERRAT       B ICO         C/N
149 MOROCCO     GSTP B ICO         C/N
150 MOZAMBIQUE     GSTP B ICO         C/N
151 MYANMAR ASEAN A GSTP B ICO         C/N
152 NAMIBIA       B ICO         C/N
153 NAURU       B ICO         C/N
154 NEPAL       B ICO         C/N
155 NETHERLANDS EU A   B ICO       T C/N
156 NETHERLANDS ANTILLES       B ICO         C/N
157 NEW CALEDONIA       B ICO         C/N
158 NEW ZEALAND   A   B ICO         C/N
159 NICARAGUA     GSTP B ICO         C/N
160 NIGER       B ICO         C/N
161 NIGERIA     GSTP B ICO         C/N
162 NIUE       B ICO         C/N
163 NORFOLK ISLAND       B ICO         C/N
164 NORTHERN MARIANA ISLANDS       B ICO         C/N
165 NORWAY   A   B ICO         C/N
166 OMAN       B ICO         C/N
167 PAKISTAN     GSTP B ICO         C/N
168 PALAU       B ICO         C/N
169 PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED       B ICO         C/N
170 PANAMA       B ICO         C/N
171 PAPUA NEW GUINEA       B ICO         C/N
172 PARAGUAY     GSTP B ICO         C/N
173 PERU     GSTP B ICO     Peru   C/N
174 PHILIPPINES ASEAN A GSTP B ICO         C/N
175 PITCAIRN       B ICO         C/N
176 POLAND EU A   B ICO       T C/N
177 PORTUGAL EU A   B ICO       T C/N
178 PUERTO RICO       B ICO         C/N
179 QATAR       B ICO         C/N
180 RÉUNION       B ICO         C/N
181 ROMANIA EU A   B ICO       T C/N
182 RUSSIAN FEDERATION   A   B ICO         C/N
183 RWANDA       B ICO         C/N
184 SAINT BARTHÉLEMY       B ICO         C/N
185 SAINT HELENA       B ICO         C/N
186 SAINT KITTS AND NEVIS       B ICO         C/N
187 SAINT LUCIA       B ICO         C/N
188 SAINT MARTIN       B ICO         C/N
189 SAINT PIERRE AND MIQUELON       B ICO         C/N
190 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES       B ICO         C/N
191 SAMOA       B ICO         C/N
192 SAN MARINO       B ICO         C/N
193 SAO TOME AND PRINCIPE       B ICO         C/N
194 SAUDI ARABIA       B ICO         C/N
195 SENEGAL       B ICO         C/N
196 SERBIA       B ICO         C/N
197 SEYCHELLES       B ICO         C/N
198 SIERRA LEONE       B ICO         C/N
199 SINGAPORE ASEAN   GSTP B ICO         C/N
200 SLOVAKIA EU A   B ICO       T C/N
201 SLOVENIA EU A   B ICO       T C/N
202 SOLOMON ISLANDS       B ICO         C/N
203 SOMALIA       B ICO         C/N
204 SOUTH AFRICA       B ICO         C/N
205 SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS       B ICO         C/N
206 SPAIN EU A   B ICO       T C/N
207 SRI LANKA     GSTP B ICO         C/N
208 SUDAN     GSTP B ICO         C/N
209 SURINAME       B ICO         C/N
210 SVALBARD AND JAN MAYEN       B ICO         C/N
211 SWAZILAND       B ICO         C/N
212 SWEDEN EU A   B ICO       T C/N
213 SWITZERLAND   A   B ICO         C/N
214 SYRIAN ARAB REPUBLIC       B ICO         C/N
215 TAIWAN, PROVINCE OF CHINA       B ICO         C/N
216 TAJIKISTAN       B ICO         C/N
217 TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF     GSTP B ICO         C/N
218 THAILAND ASEAN A GSTP B ICO         C/N
219 TIMOR-LESTE       B ICO         C/N
220 TOGO       B ICO         C/N
221 TOKELAU       B ICO         C/N
222 TONGA       B ICO         C/N
223 TRINIDAD AND TOBAGO     GSTP B ICO         C/N
224 TUNISIA     GSTP B ICO         C/N
225 TURKEY   A   B ICO         C/N
226 TURKMENISTAN       B ICO         C/N
227 TURKS AND CAICOS ISLANDS       B ICO         C/N
228 TUVALU       B ICO         C/N
229 UGANDA       B ICO         C/N
230 UKRAINE       B ICO         C/N
231 UNITED ARAB EMIRATES       B ICO         C/N
232 UNITED KINGDOM EU A   B ICO       T C/N
233 UNITED STATES       B ICO         C/N
234 UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS       B ICO         C/N
235 URUGUAY     GSTP B ICO         C/N
236 UZBEKISTAN       B ICO         C/N
237 VANUATU       B ICO         C/N
96 VATICAN CITY STATE       B ICO         C/N
238 VENEZUELA     GSTP B ICO   Venezuela     C/N
239 VIET NAM ASEAN                 C/N
240 VIRGIN ISLANDS, BRITISH       B ICO         C/N
241 VIRGIN ISLANDS, U.S.       B ICO         C/N
242 WALLIS AND FUTUNA       B ICO         C/N
243 WESTERN SAHARA       B ICO         C/N
244 YEMEN       B ICO         C/N
51 ZAIRE       B ICO         C/N
245 ZAMBIA       B ICO         C/N
246 ZIMBABWE     GSTP B ICO         C/N
* Theo danh sách của UNCTAD: Việt Nam không có trong danh sách các nước được hưởng ưu đăi GSP của Australia, Estonia, và United States.
* Chỉ xét cấp C/O form A hàng xuất sang các nước ASEAN (trừ Singapore) khi nước nhập khẩu cần áp dụng quy tắc cộng gộp ASEAN của EU, Switzerland, Norway, và Turkey.
* Bảng tổng hợp đến ngày 10/5/2008. Trường hợp phát sinh form khác theo quy định của nước nhập khẩu, sẽ được xem xét, quyết định cụ thể bởi Bộ Công thương.