Mục lục:

I- Giới thiệu chung về VCCI

II- Sơ đồ tổ chức VCCI

III- Ban thường trực VCCI

IV- Chi nhánh Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM

V- Pḥng Pháp chế - Chi nhánh Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM

___________________________________________________________________________


I- Giới thiệu chung về VCCI:

Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xă hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở b́nh đẳng và cùng có lợi. Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức độc lập, phi chính phủ, phi lợi  nhuận, có tư cách pháp nhân và tự chủ về tài chính.

Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có những chức năng sau:

1.    Đại diện để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp và người sử dụng lao động ở Việt Nam trong các quan hệ trong nước và quốc tế;

2.    Thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, sự liên kết giữa các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học - công nghệ và các hoạt động kinh doanh khác của các doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài.

Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có những nhiệm vụ sau:

1.    Tập hợp, nghiên cứu ư kiến của các doanh nghiệp để phản ánh, kiến nghị và tham mưu cho Nhà nước các vấn đề về pháp luật, chính sách kinh tế - xă hội nhằm cải thiện môi trường kinh doanh;

2.    Tham gia xây dựng và thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế - xă hội và hội nhập kinh tế quốc tế, tham dự các hội nghị, các đoàn đàm phán về kinh tế và thương mại phù hợp với qui định của Nhà nước;

3.    Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp xúc giữa doanh nghiệp, người sử dụng lao động với các cơ quan Nhà nước, với đại diện người lao động và với các tổ chức hữu quan khác ở trong và ngoài nước để trao đổi thông tin và ư kiến về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh;

4.    Tiến hành những hoạt động cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người sử dụng lao động trong các quan hệ kinh doanh trong nước và quốc tế;

5.    Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật, nâng cao trách nhiệm xă hội, đạo đức và văn hóa kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động thuận ḥa, bảo vệ môi trường và tham gia các hoạt động xă hội khác phù hợp với mục tiêu của Pḥng;

6.    Tập hợp và liên kết với các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam, hợp tác với các Pḥng thương mại và công nghiệp, các tổ chức hữu quan khác ở nước ngoài, tham gia các tổ chức khu vực và quốc tế phù hợp với mục đích của Pḥng và giúp đỡ các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong các tổ chức đó;

7.    Tiến hành các hoạt động xây dựng, quảng bá và nâng cao uy tín doanh nghiệp, doanh nhân, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam; thúc đẩy các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển quan hệ kinh doanh và đầu tư ở trong và ngoài nước thông qua các biện pháp như: chắp mối và giới thiệu bạn hàng, cung cấp thông tin, hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, hội thảo, hội nghị, hội chợ, triển lăm, quảng cáo và các hoạt động xúc tiến khác;

8.    Tổ chức đào tạo bằng những h́nh thức thích hợp để phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, giúp các doanh nhân nâng cao kiến thức, năng lực quản lư và kinh doanh;

9.    Giúp đăng kư và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ ở Việt Nam và ở nước ngoài;

10.  Cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam và chứng thực các chứng từ cần thiết khác trong kinh doanh; xác nhận các trường hợp bất khả kháng;

11.  Giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước giải quyết bất đồng, tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải hoặc trọng tài; phân bổ tổn thất chung khi có yêu cầu;

12.  Thực hiện những công việc khác mà Nhà nước Việt Nam hoặc các tổ chức khác uỷ thác.

II- Sơ đồ tổ chức VCCI:

 

III- Ban thường trực VCCI:

 

 

 

Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc

Chủ tịch

 

 

 

Ông Hoàng Văn Dũng

Phó Chủ tịch thường trực

Tiến sỹ Đoàn Duy Khương

Phó Chủ tịch

 

 

Bà Trần Thị Thủy

Phó Chủ tịch

 

 

 

Ông Phạm Gia Túc

Tổng Thư kư

 

 

IV- Chi nhánh Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM :

A- Ban Giám đốc:

1. Giám đốc Vơ Tân Thành

2. Phó Giám đốc Vũ Thu Hằng

3. Phó Giám đốc Nguyễn Thế Hưng

 

B- Các pḥng, Trung tâm:

1.Pḥng Hội viên đào tạo: Trưởng pḥng Nguyễn Đoàn Thông

Tuyên truyền, phát triển, hỗ trợ và phục vụ hội viên; tổ chức các cuộc hội thảo, các khóa đào tạo cho doanh nghiệp. Tel: 9325735, 9325149

 

2. Pḥng Giao dịch quốc tế: Trưởng pḥng Nguyễn Thị Dung

Tổ chức các hoạt động xúc tiến Thương mại, Đầu tư và hỗ trợ doanh nhiệp phát triển kinh doanh ở trong và ngoài nước. Tel: 9327301, 9326499

 

3. Pḥng Pháp chế: Trưởng pḥng Trần Ngọc Liêm
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho các sản phẩm xuất khẩu của Việt nam và chứng thực các chứng từ cần thiết khác trong kinh doanh, xác nhận các trường hợp bất khả kháng; thực hiện các chức năng pháp chế khác theo quy định. Tel: 9326498, 9325989    Internal: 152     Mobile: 0903338350

 

4. Pḥng Tổ chức cán bộ: Trưởng pḥng Đỗ Mạnh Hùng

Tổ chức thực hiện và tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức, nhân sự. Tel: 9325116, 9325472

 

5. Pḥng Kế toán tài vụ: Phó pḥng phụ trách pḥng Nguyễn Hữu Vinh

Tổ chức, quản lư và tham mưu cho Giám đốc về công tác kế toán tài chính. Tel: 9325747- 9325330

 

6. Pḥng Hành chính quản trị: Trưởng pḥng Hà Trung Dũng

Tổ chức quản lư và phát triển tài sản cơ quan, tham mưu cho Giám đốc về những vấn đề liên quan đến tài sản cơ quan. Tel: 932568

 

7. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ SME-PC: Phó pḥng phụ trách Nguyễn Đức B́nh

Tổ chức và phối hợp các hoạt động hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tel: 9325170, 9320033

 

8. Trung tâm Thông tin thương mại: Giám đốc Lê Thị Thanh B́nh

Cung cấp thông tin thương mại, đầu tư, chính sách luật và các dịch vụ thông tin phục vụ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tel: 9325171, 9325176

 

9. Trung tâm Tư vấn thương mại đầu tư và pháp luật: Giám đốc Lê Hoài Nam
Tư vấn về thương mại, đầu tư và pháp luật cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước; làm dịch vụ hỗ trợ pháp lư cho các doanh nghiệp khi có yêu cầu

 

10. Văn pḥng Giới chủ: Trưởng văn pḥng Nguyễn Hồng Hà

Đại diện và hỗ trợ các hoạt động của giới sử dụng lao động; Thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của giới sử dụng lao động. Tel: 9325169

 

11. Văn pḥng Đại diện Hội đồng doanh nhân nữ tại TP.HCM: phụ trách Vũ Thu Hằng

Hỗ trợ Doanh nhân nữ khu vực TP. Hồ Chí Minh trong xúc tiến Thương mại, đầu tư và nhiều lĩnh vực khác. Tel: 9325167

 

V- Pḥng Pháp chế - Chi nhánh Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM:

1- Theo Điều lệ Pḥng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), phân công của Chi nhánh VCCI tại TP.HCM, Pḥng Pháp chế có chức năng, nhiệm vụ sau:
  - Cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho các sản phẩm xuất khẩu của Việt nam;

  - Chứng thực các chứng từ cần thiết khác trong kinh doanh, xác nhận các trường hợp bất khả kháng;

  - Thực hiện các chức năng pháp chế khác theo quy định.

 

2- Pḥng Pháp chế có các Tổ sau:

-         Tổ cấp C/O số 1 tại TP.HCM

Điểm cấp C/O tại Khu chế xuất Tân Thuận (thuộc Tổ cấp C/O số 1 tại TP.HCM)

-         Tổ cấp C/O số 2 tại TP.HCM

-         Tổ cấp C/O số 3 tại TP.HCM

-         Tổ cấp C/O tại B́nh Dương

-         Tổ cấp C/O tại Đồng Nai

-         Tổ Hậu kiểm

-         Tổ Pháp lư

 

3- Nhân sự Pḥng Pháp chế:

1. Trần Ngọc Liêm, trưởng pḥng

  7. Nguyễn Thị Thanh Huyền, phó pḥng

28. Nguyễn Hữu Nam, phó pḥng

2. Phạm Thị Kim Ánh

  8. Vũ Xuân Hưng

29. Nguyễn Đức Hạnh

3. Châu Việt Bắc

  9. Vũ Thế Cường

30. Trần Thị Ngọc Hằng

4. Trần Thị Tuyết Hạnh

10. Nguyễn Quang Thái

31. Lương Thị Hoài Thu

5. Lê Văn Tuấn

11. Nguyễn Văn Đức

32. Lương Hoàng Phương

6. Phạm Thị Hậu

12. Bùi Mạnh Hùng

33.Nguyễn Hồng Lĩnh

 

13.Lê Thị Diệu Thúy

34. Trịnh Thị Thủy Tiên

 

14. Lê Văn Biền

35. Trần Thị Lệ Hoa

 

15. Nguyễn Tiến Dũng

 

 

16. Bùi Thị Tuyết Thanh

 

 

17. Trần Thị Thanh Trang

 

 

18. Nguyễn Thị Cẩm Vân

 

 

19. Lê Thị Thu Thảo

 

 

20. Vũ Thanh Nga

 

 

21. Nguyễn Bảo Sơn

 

 

22. Đào Thị Bích Vân

 

 

23. Lê Thị Mai

 

 

24. Phí Văn Bích

 

 

25. Cáp Thị Vững

 

 

26. Nguyễn Minh Mẫn

 

 

27. Nguyễn Văn Giáp